Category StartUp Borneo

Inisiatif baik promosi AI

KOTA SAMARAHAN: Hackathon Maya pertama di Malaysia yang dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) dan Nexus Produktiviti Elektrik & Elektronik (ESPN) adalah satu inisiatif yang baik untuk mempromosikan kecerdasan buatan (AI) yang berasaskan kepada Sistem Penglihatan Mesin kepada pelajar universiti…